top of page

Veelgestelde vragen (FAQ)

Heb je nog een vraag? 
Contacteer ons

Wat betekent klimaatmitigatie- en adaptatie?

Klimaatmitigatie bestaat uit maatregelen bedoelt om door de mens veroorzaakte broeikasgasemissies te verminderen.


Adaptatiemaatregelen beschrijven maatregelen die genomen kunnen worden om onze samenleving veerkrachtiger te maken voor de gevolgen van de klimaatverandering.

bottom of page