top of page

Veelgestelde vragen over klimaatplan

Wat is een CO2-eq.?

Wat is een CO2-eq.?

Een koolstofdioxide-equivalent, afgekort als CO2-eq. is een meeteenheid die wordt gebruikt om de emissies van verschillende broeikasgassen te vergelijken op basis van hun aardopwarmingsvermogen. Het aardopwarmingsvermogen of global warming potential (GWP) is het opwarmingsvermogen van van een gas ten opzichte van koolstofdioxide over een bepaalde periode. Meestal wordt het GWP uitgedrukt over een periode van 100 jaar. 


Zo heeft methaan een GWP van 28. Dit komt overeen met een uitstoot van 28 ton koolstofdioxide per ton methaan. Niet alle gassen hebben echter zo’n lage aardopwarmingsvermogen. Zo heeft het koelvloeistofmengsel R-410A heeft een GWP van 1924.


De meest recente GWP-waarden zijn in 2014 gepubliceerd in het vijfde beoordelingsrapport van het IPCC. In 2022 zal het zesde beoordelingsrapport gepubliceerd worden.
 

Wat houdt een koolstofvoetafdruk in?

Wat houdt een koolstofvoetafdruk in?

Om de klimaatneutraliteit tegen 2050 te bereiken, moet een organisatie eerst weten hoeveel CO2-eq. er jaarlijks uitgestoten wordt door middel van een emissie-inventaris of koolstofvoetafdruk. Met een koolstofvoetafdruk krijg je namelijk inzicht hoeveel CO2-eq. jouw product, organisatie of gemeente jaarlijks uitstoot.


Er zijn meerdere protocols (GHG-protocol, Bilan Carbone, CO2-prestatieladder …) beschikbaar om een koolstofvoetafdruk te bepalen, maar vaak maken ze een onderscheid in 3 scopes:

 

  • Scope 1: dit is de direct uitstoot van broeikasgassen, zoals de verbranding van aardgas of fossiele brandstof.

  • Scope 2: dit is de indirect uitstoot van broeikasgassen, zoals aangekocht elektriciteit of warmte

  • Scope 3: dit is de indirect uitstoot van broeikasgassen door upstream & downstream activiteiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaak beperkt een koolstofvoetafdruk zich tot enkel scope 1 & 2, en wordt scope 3 niet in rekening gebracht.

GHG-p_edited.jpg
Schermafbeelding 2022-01-14 125115.png
bottom of page