top of page
Stadsfoto wix_LR.png

Klimaatplan
voor lokale overheden

Kader: Burgemeestersconvenant

Het Burgemeestersconvenant is een vrijwillig initiatief van de Europese Commissie die zich richt tot lokale besturen die zich willen engageren om de klimaatopwarming tegen te gaan. Steden en gemeenten die het Burgemeestersconvenant ondertekenden engageren zich in een klimaatactieplan om tegen 2030 minstens 40% minder CO2 uit te stoten en tegen 2050 klimaatneutraal te worden.

In dit klimaatactieplan worden er klimaatmitigatie- en adaptatiemaatregelen uitgewerkt voor verschillende sectoren zoals gebouwen, industrie, landbouw, transport en afval.

Niet-ETS broeikasgasemissieverdeling in Vlaanderen in 2018

Landbouw_icoon.png
Afval_icoon.png
Industrie_icoon.png
Transport_icoon.png
gebouwen_icoon.png

Klimaatplan op maat

I.h.k.v. Burgemeestersconvenant

Analyse CO2-eq. nulmetingen

Concreet actieplan met sectorale mitigatie- en adaptatiemaatregelen 

Op siteniveau

Emissie-inventarisatie

Concreet actieplan met mitigatie- en adaptatiemaatregelen op siteniveau

bottom of page