top of page
KMO.jpg

Klimaatplan
voor KMO's en GO

Heb je geen idee wat het energieverbuik van jouw onderneming is? Bekijk alvast aan welke toekomstige verplichtingen jouw onderneming moet voldoen aan de hand van onze tool.

Verplichtingen op komst voor KMO's en GO

In het verleden zijn niet energie-intensieve KMO’s en GO gevrijwaard gebleven van verplichte acties omtrent energie-efficiëntie. Daar komt verandering in.

 

Zo zullen KMO’s en GO vanaf een bepaald energieverbruik in de toekomst verplicht worden maatregelen te treffen rond energie-efficiëntie.

Grote onderneming_voorpagina (1)_LR.png

De energiebesparingen die uit deze toekomstige verplichtingen voortvloeien zijn goed voor jouw onderneming.

 

Maar wat met duurzaamheid? Daar zijn voorlopig nog geen verplichtingen rond, maar waarom heeft jouw onderneming er alle baat bij om stil te staan met  topics zoals o.a. CO2-uitstoot, hernieuwbare opwekking van energie en circulair ondernemen? Bekijk alvast de voordelen van een klimaatplan.

De Vlaamse regering heeft beslist dat bedrijven zonder plan om minder CO2 uit te stoten, in 2022 niet langer aanspraak kunnen maken op strategische transformatiesteun Vlaamse bedrijfssubsidies van jaarlijks ca. 31 miljoen euro. In de toekomst zal deze voorwaarde uitgebreid worden naar twee andere steunmechanismen van de Vlaamse overheid voor klimaatinnovatieve en CO2-arme technologieën (ecologiepremie en strategische ecologiesteun). Het zou gaan om  steun via de ecologiepremie en de strategische ecologiesteun.

 

Wacht dus niet te lang met het opmaken van jouw klimaatplan. 

Hoe gaan we te werk?

1.

2.

Allereerst wordt er een gedetailleerd koolstofbalans opgesteld van de gehele keten van jouw onderneming. Bekijk alvast welke methode we hanteren en hoe zo'n emissie-inventaris eruit ziet.

 

 

 

 

 

Vervolgens wordt er een strategisch meerjarenplan opgemaakt om jouw organisatie klimaatneutraal te maken. In dit plan worden CO2-reductiemaatregelen geïdentificeerd,  de mogelijkheden rond lokale energievoorziening op de site nagegaan,  begeleiding rond circulair ondernemen voorzien ... Ook quickwins worden in het actieplan opgenomen om een positieve cashflow te genereren en de stap naar duurzame bedrijfsvoering te vergemakkelijken.
 

Heeft jouw organisatie onvoldoende expertise en kennis omtrent duurzaamheid?

"Laat een klimaatplan op maat opstellen door onze  ervaren duurzaamheidsconsulenten"

AdobeStock_268736974_Preview
bottom of page