top of page
Aarde_co2calculator_LR_edited.jpg

Europese en Vlaamse
klimaatdoelstellingen 2030

Europees klimaatbeleid

In 2021 publiceerde de Europese Commissie het pakket ‘Fit for 55’. Dit zijn een reeks wetgevende voorstellen om het Europese kader inzake energie- en klimaatbeleid aan te passen aan de klimaatdoelstellingen die zijn vastgelegd in de Europese Klimaatwet. Deze wet stelt een nieuwe Europese netto emissiereductiedoelstelling voorop van 55% tegen 2030, in vergelijking met referentiejaar 1990, en legt de doelstelling vast om tegen 2050 klimaatneutraliteit te behalen op Europees niveau.

Europese klimaatdoelstellingen 2030

55%

Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (t.o.v. 1990)

32%

32,5%

Verbetering van de energie-efficiëntie

Het Vlaamse klimaatbeleid vindt plaats binnen een kader dat wordt vormgegeven door de Europese Unie.

Vlaamse klimaatdoelstellingen 2030

40%

Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (t.o.v. 2005)

28,5 GWh

Hernieuwbare energieproductie

84 TWh

Energiebesparing

Vlaams klimaatbeleid

De Vlaamse klimaatdoelstellingen zijn duidelijk. Tegen 2030 wil Vlaanderen de broeikasgasemissies in de niet-ETS industrie met 40% reduceren ten opzichte van 2005. Eén van de belangrijkste maatregelen om deze doelstelling te halen is het verlengen en verbreden van de (mini-)energiebeleidsovereenkomsten in 2023 met een klimaatcomponent (zogenaamde klimaatplan) bovenop het energieplan. Het is nog onzeker welke sectoren verplicht worden om een klimaatplan  toe te voegen .
 

Verplichting of niet, een klimaatplan laten opmaken is ongeacht de ondernemingsgrootte een goed plan.

bottom of page