top of page
industrie buizen_LR.png

Klimaatplan
voor de industrie

Eén van de belangrijkste maatregelen van het Vlaams Energie- en Klimaatplan voor een klimaatneutrale samenleving te bereiken is het verlengen en vernieuwen van de energiebeleidsovereenkomsten (EBO) in 2023. De EBO voor de industrie zal vanaf dan verbreed worden met klimaatcomponent als bijkomende parameter naast energie-efficiëntie voor de interne-rentevoet berekeningen.

 

Bedrijven die vallen onder het Europese Emissiehandelssysteem (‘Emissions trading system’ of ETS-systeem) zullen daarbovenop een langetermijnvisie voor koolstofreductie tegen 2030 moeten opstellen. Het is nog onzeker of de niet ETS-industrie die deze vrijwillige overeenkomst aangaan, ook over zo’n klimaatplan moeten beschikken.

Geen idee wat het energieverbuik van jouw onderneming is?

Benieuwd aan welke toekomstige verplichtingen jouw onderneming moet voldoen?

Klimaatneutraal ondernemen met een klimaatplan

Industrie_LR.png

Om klimaatneutraliteit te bereiken moet men uitgebreidere acties ondernemen op korte en lange termijn ondernemen dan enkel de energie-efficiënte maatregelen uitvoeren. Door de energietransitie tijdig in gang te zetten, kunnen voorname investeringen worden gespreid doorheen de tijd, en kan rekening gehouden worden met de impact van nieuwe installatie bij de aankoop. Bekijk alvast de roadmap richting klimaatneutraliteit om jouw onderneming CO2-neutraal te maken tegen 2050.

Verplichting of niet, vooruit denken en duurzaam ondernemen heeft alvast meerdere concurrentiële voordelen. Bekijk alvast de voordelen van een klimaatplan

 

De Vlaamse regering heeft beslist dat bedrijven zonder plan om minder CO2 uit te stoten, in 2022 niet langer aanspraak kunnen maken op strategische transformatiesteun Vlaamse bedrijfssubsidies van jaarlijks ca. 31 miljoen euro. In de toekomst zal deze voorwaarde uitgebreid worden naar twee andere steunmechanismen van de Vlaamse overheid voor klimaatinnovatieve en CO2-arme technologieën (ecologiepremie en strategische ecologiesteun). Het zou gaan om  steun via de ecologiepremie en de strategische ecologiesteun.

 

Wacht dus niet te lang met het opmaken van jouw klimaatplan. 

Hoe gaan we te werk?

1.

2.

Allereerst wordt er een gedetailleerd koolstofbalans opgesteld van de gehele keten van jouw onderneming. Bekijk alvast welke methode we hanteren en hoe zo'n emissie-inventaris eruit ziet.

 

 

 

 

 

Vervolgens wordt er een strategisch meerjarenplan opgemaakt om jouw organisatie klimaatneutraal te maken. In dit plan worden CO2-reductiemaatregelen geïdentificeerd,  de mogelijkheden rond lokale energievoorziening op de site nagegaan,  begeleiding rond circulair ondernemen voorzien ... Ook quickwins worden in het actieplan opgenomen om een positieve cashflow te genereren en de stap naar duurzame bedrijfsvoering te vergemakkelijken.
 

Klimaatneutraal ondernemen?

"Laat een klimaatplan op maat opstellen door onze  ervaren duurzaamheidsconsulenten"

AdobeStock_268736974_Preview
bottom of page