top of page
actieplan PV_LR.png

Veelgestelde vragen
 

Wat is een CO2-eq.?

Een koolstofdioxide-equivalent, afgekort als CO2-eq. is een meeteenheid die wordt gebruikt om de emissies van verschillende broeikasgassen te vergelijken op basis van hun aardopwarmingsvermogen. Het aardopwarmingsvermogen of global warming potential (GWP) is het opwarmingsvermogen van een gas ten opzichte van koolstofdioxide over een bepaalde periode. Meestal wordt het GWP uitgedrukt over een periode van 100 jaar. 


Zo heeft methaan een GWP van 28. Dit komt overeen met een uitstoot van 28 ton koolstofdioxide per ton methaan. Niet alle gassen hebben echter zo’n laag aardopwarmingsvermogen. Het koelvloeistofmengsel R-410A heeft bijvoorbeeld een GWP van 1924. Een overzichtstabel van de GWP (vanaf pg. 73) kan hier gedownload worden.


De meest recente GWP-waarden zijn in 2014 gepubliceerd in het vijfde beoordelingsrapport van het IPCC. In 2022 zal het zesde beoordelingsrapport gepubliceerd worden.
 

Wat is een CO2-eq.?
GHG-p_edited.jpg

Om de klimaatneutraliteit tegen 2050 te bereiken, moet een organisatie eerst weten hoeveel CO2-eq. er jaarlijks uitgestoten wordt door middel van een emissie-inventaris of koolstofvoetafdruk. Met een koolstofvoetafdruk krijg je namelijk inzicht hoeveel CO2-eq. jouw product, organisatie of gemeente jaarlijks uitstoot.


Er zijn meerdere protocols (GHG-protocol, Bilan Carbone, CO2-prestatieladder …) beschikbaar om een koolstofvoetafdruk te bepalen, maar vaak maken ze een onderscheid in 3 scopes:

 

  • Scope 1: dit is de directe uitstoot van broeikasgassen, zoals de verbranding van aardgas of fossiele brandstof.

  • Scope 2: dit is de indirecte uitstoot van broeikasgassen, zoals aangekochte elektriciteit of warmte

  • Scope 3: dit is de indirecte uitstoot van broeikasgassen door upstream & downstream activiteiten.

Wat houdt een koolstofvoetafdruk in?

Wat houdt een koolstofvoetafdruk in?
bottom of page