top of page
Duurzame energie

Actieplan 

Nadat een koolstofbalans van de gehele keten opgemaakt werd, zal een strategisch meerjarenplan opgemaakt worden om de organisatie tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Ook quickwins worden in het actieplan opgenomen om een positieve cashflow te genereren en de stap naar duurzame bedrijfsvoering te vergemakkelijken.

 

Nog niet overtuigd? Bekijk zeker eens de voordelen van het klimaatplan.

Optimalisatie en recuperatie van restwarmte

Door een analyse van de beschikbare restwarmte en –koude op de site worden de mogelijkheden bekeken om uw processen te voeden met zo min mogelijk externe warmte/koude. Op die manier worden uw operationele kosten en uw CO2-voetafdruk geminimaliseerd. 

Er zal steeds een indicatie van de terugverdientijd, internal rate of return (IRR) en een raming van de jaarlijkse CO2-besparingspotentieel vermeld worden in het klimaatplan.

Anker restwarmte

Elektrificatie van technieken

Elektrificatie houdt in dat jouw organisatie de overstap maakt van technieken die gevoed worden door fossiele brandstoffen naar technieken die elektriciteit vereisen. Zo wordt fossiele brandstof uit de energiemix geweerd.
 

Door uw gebouwenverwarming, vervoersmiddelen of industriële processen te elektrificeren kan er veel CO2-uitstoot bespaard worden, zeker in combinatie met duurzame elektriciteitsproductie of een groenestroomcontract.

Anker elektrificatie

Lokale energie productie

Zelf duurzame energie opwekken met hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling? Dat kan. Idealiter wordt er eerst een energie-audit van de site uitgevoerd. Dit om het energieverbruik eerst maximaal te doen dalen vooraleer een productie-installatie op hernieuwbare energie  gedimensioneerd wordt. In tegenstelling tot fossiele energiebronnen, komt er bij duurzame energieopwekking geen CO2 vrij. Bovendien verlaag je hiermee jouw energiefactuur. Voorbeelden van duurzame energie zijn o.a. zonne-energie, windenergie en energie uit biomassa.
 

Indien jouw site een hoog warmte- en elektriciteitsverbruik heeft, wordt er gekeken naar de mogelijkheden voor het plaatsen van een warmtekrachtkoppeling-installatie.  

Anker lokale energie productie

Aankoopbeleid koelmiddelen

 Het totaal CO2-eq. aan koelmiddelen dat in Europa geproduceerd of ingevoerd mag worden, wordt bepaald door een quotaregeling voor producenten. Door de invoering van deze quota kan de productie de vraag niet volgen en stijgt de prijs van HFK’s. Bij de opmaak van het klimaatplan wordt er gekeken naar de mogelijkheden van natuurlijke koelmiddelen. Dit zijn koelmiddelen met een lage GWP.
Om de transitie naar investeringen in koelgroepen met natuurlijke koelmiddelen te stimuleren is er een financiële tegemoetkoming (ecologiepremie+) van Agentschap Innoveren en Ondernemen. Vanaf 2023 zou het verplicht zijn om een klimaatplan in te dienen bij deze steunaanvraag.

Anker koelmiddelen

Recyclage en recuperatie grondstoffen

 Duurzaam omgaan met materialen en grondstoffen en circulair ondernemen zal in de toekomst alleen maar toenemen. Organisaties die hier vroeg genoeg aan beginnen, halen er vaak financieel voordeel uit halen. Om de eerste stappen richting circulariteit te zetten is het belangrijk om te weten welke grondstoffen en materialen gebruikt worden in de gehele keten van de organisatie, hoe ze gewonnen worden en wat ermee gebeurt als aan het einde van hun leven zijn.


We begeleiden en adviseren organisaties om zich klaar te stomen richting een circulaire economie. 

Anker circulariteit

Ondersteuning CO2-compensatie

 Vrijwillige koolstofcompensatie, ook wel carbon offsetting genoemd, is een manier om de impact van één ton CO2-uitstoot te compenseren door elders opslag- of reductieprojecten te financieren. Kredieten aangekocht bij koolstofcompensatieprojecten zijn gecertificeerd. Dit wil zeggen dat de projecten aan bepaalde standaarden en normen moeten voldoen. Hoe strenger deze standaarden, hoe beter de projecten zijn voor het milieu.
 

We ondersteunen jouw organisatie naar de mogelijkheden omtrent CO2-compensatie.

Anker compensatie

Heeft jouw organisatie onvoldoende expertise en kennis omtrent duurzaamheid?

"Laat een klimaatplan op maat opstellen door onze  ervaren duurzaamheidsconsulenten"

onzediensten consulent_LR.png
bottom of page