top of page
Picture2.jpg

Wat is een koolstofvoetafdruk?

Om de klimaatneutraliteit tegen 2050 te bereiken, moet er eerst geweten zijn hoeveel broeikasgassen er uitgestoten wordt. Dit kan bepaald worden met een carbon footprint of koolstofvoetafdruk.

 

Met een koolstofvoetafdruk bereken je namelijk hoeveel CO2-eq. jouw product, organisatie of gemeente uitstoot in een bepaald tijdsinterval.

Methodiek 

Er zijn meerdere protocols (GHG-protocol, Bilan Carbone, CO2-prestatieladder …) beschikbaar om een koolstofvoetafdruk te bepalen, maar vaak maken ze een onderscheid in 3 scopes:
 

☑️ Scope 1: dit is de directe uitstoot van broeikasgassen, zoals de verbranding van aardgas of fossiele brandstof.
☑️ Scope 2: dit is de indirecte uitstoot van broeikasgassen, zoals aangekochte elektriciteit of warmte.
de directe en indirecte CO2-uitstoot.


 

☑️ Scope 3: dit is de indirecte uitstoot van broeikasgassen door upstream & downstream activiteiten. Deze scope is vaak verantwoordelijk voor het merendeel van de totale CO2-uitstoot.

GHG_groen.png

"Scope 3 emissies zijn moeilijker te meten, waardoor organisaties vaak enkel over scope 1 & 2 rapporteren. Hierdoor blijft het overgrote aandeel aan totale emissies buiten beeld."

Grafiek_CF.png
onzediensten consulent_LR.png
Grafiek_CF.png

Wat kan je verwachten?

CO2-voetafdruk op maat
Een gedetailleerde analyse van de koolstofbalans voor een bepaald referentiejaar voor de gehele keten op site-, of productniveau. Een koolstofvoetafdruk van een evenement is eveneens mogelijk.


Transparantie omtrent CO2-conversiefactoren
Zo krijgt de klant zelf inzicht in hoe deze berekeningen tot stand zijn gekomen en is een jaarlijkse update van de koolstofbalans eenvoudig doch accuraat te realiseren. Dit maakt bovendien ook mogelijk om, indien gewenst, jaarlijks jouw CO2-uitstoot te compenseren.

Op basis van de resultaten van de koolstofvoetafdruk stellen we een meerjaren actieplan op richting klimaatneutraliteit.

"Duurzame bedrijfsvoering start met het bepalen hoeveel broeikasgassen jouw organisatie of activiteit verbruikt"

bottom of page