top of page

Veelgestelde vragen (FAQ)

Heb je nog een vraag? 
Contacteer ons

Wat is een klimaatplan?

Om de klimaatneutraliteit tegen 2050 te bereiken, moet een organisatie eerst weten hoeveel CO2-eq. er jaarlijks uitgestoten wordt door middel van een emissie-inventaris of koolstofvoetafdruk. Met een koolstofvoetafdruk krijg je namelijk inzicht hoeveel CO2-eq. jouw product, organisatie of gemeente jaarlijks uitstoot.


Er zijn meerdere protocols (GHG-protocol, Bilan Carbone, CO2-prestatieladder …) beschikbaar om een koolstofvoetafdruk te bepalen, maar vaak maken ze een onderscheid in 3 scopes:

 

  • Scope 1: dit is de direct uitstoot van broeikasgassen, zoals de verbranding van aardgas of fossiele brandstof.

  • Scope 2: dit is de indirect uitstoot van broeikasgassen, zoals aangekocht elektriciteit of warmte

  • Scope 3: dit is de indirect uitstoot van broeikasgassen door upstream & downstream activiteiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaak beperkt een koolstofvoetafdruk zich tot enkel scope 1 & 2, en wordt scope 3 niet in rekening gebracht.

Schermafbeelding 2022-01-14 125115.png
GHG-p_edited.jpg
bottom of page