top of page

Maatregelen VEKP voor de industrie

  • Versterken en verbreden energiebeleidsovereenkomsten

  • Stimuleren vergroening energiedragers in niet-ETS industrie

  • Verminderen N2O-emissies caprolactamproductie

  • Reductiemaatregelen F-gas emissies

Schermafbeelding 2021-12-31 152538.png

Aandelen broeikasgasemissies sector industrie in 2017

Overige procesemissies
3%

Caprolactamproductie
10%

Fugitieve emissies 
6%

Industrie_piechart_CO2.png

Energetische emissies
48%

F-gassen 33%

Voordelen klimaatplan voor de industrie

Section Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Slide Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

bottom of page